verejné súťaže v rámci EÚ

GINOP-1.2.1-15-2015-00612 – Rozšírenie kapacít mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov

GINOP-1.2.1-16 – Rozšírenie kapacít mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov

GINOP-1.2.3-8-3-4-16 „Podpora investícií na rozšírenie kapacít mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov v rámci kombinovaného kreditného produktu“